изпъвам

изпъвам
изпъ̀вам нсв
изпъ̀на св
I. прх tèndere
II. рефл изпъвам се tèndersi, allungàrsi

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • изпъвам — гл. разтягам, опъвам, опвам, изопвам, протягам, раздърпвам, дърпам, разпъвам, обтягам, разточвам, разширявам, разстилам, простирам …   Български синонимен речник

 • изпъвам се — гл. проточвам се, лягам, просвам се, изтягам се гл. изопвам се, стягам се, напрягам се …   Български синонимен речник

 • издърпвам — гл. изтеглям, изваждам, измъквам, извличам, изтътрям, дърпам, тегля, мъкна, вадя, изхлузвам гл. притеглям, придърпвам, привличам, примъквам гл. изскубвам, изтръгвам, откъсвам, изкоренявам гл. изопвам, разширявам, удължавам, изпъвам гл. влача,… …   Български синонимен речник

 • изопвам — гл. опъвам, изпъвам, разтягам, раздърпвам, издърпвам, разпъвам, дърпам, разтеглям, развлачвам, разстилам, обтягам, разширявам, удължавам гл. свивам, сгърчвам, разкривявам …   Български синонимен речник

 • изопвам се — гл. изпъвам се, стягам се, напрягам се …   Български синонимен речник

 • изтеглям — гл. измъквам, издърпвам, изскубвам, изтръгвам, изваждам, мъкна, дърпам, скубя гл. удължавам, опъвам, изпъвам, тегля, изопвам, раздърпвам, разтеглям гл. изстрадвам, понасям, преживявам, изживявам, претърпявам, претеглям, изтрайвам, изтърпявам,… …   Български синонимен речник

 • изтягам се — гл. протягам се, лежа на гръб, излягам се, обтягам се, лежа, излежавам се, опънал съм се, изпъвам се, изпънал съм се, лежа си гл. лентяйствувам, безделнича, не работя, стоя без работа …   Български синонимен речник

 • лежа — гл. излежавам се, изтягам се, търкалям се, опънал съм се, изпъвам се, изпънал съм се гл. разположен съм, намирам се гл. залегнал съм, кореня се, скрит съм гл. залежавам се, боледувам гл. простирам се гл. съм, стоя …   Български синонимен речник

 • лягам — гл. простирам се, просвам се, изпъвам се, тръшвам се, цопвам гл. полягвам, излягам се гл. прилягам, прилепвам, идвам точно, уйдисвам …   Български синонимен речник

 • напрягам се — гл. силя се, давам напън, правя усилия, напрягам сили, изсипвам се, напъвам се, насилвам се, изпъвам се, обтягам се, напирам, тласкам, натискам, наблягам гл. стремя се гл. съсредоточавам се, внимавам гл. изопвам се, стягам се …   Български синонимен речник

 • напрягам сили — словосъч. напрягам се, силя се, давам напън, правя усилия, изсипвам се, напъвам се, насилвам се, изпъвам се, обтягам се, напирам, тласкам, натискам, наблягам словосъч. стремя се словосъч. съсредоточавам се, внимавам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”